About us

เกี่ยวกับ New You Clinic

New You Clinic กำลังจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานของวงการสุขภาพและความงามขึ้นมาใหม่ (Wellness and Beauty)

ที่ New You Clinic เราระลึกอยู่เสมอว่าการส่งมอบการรักษาและการบำบัดทางด้านความงามที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภา พ ความเอาใจใส่ และคำนึงประสิทธิผลนั้น จะช่วยให้คุณดูอ่อนเยาว์ขึ้น ซึ่งจะนำมาซึ่งความรู้สึกถึงความงามและความมั่นใจให้กับคุณ และเนื่องจากเราได้นำผลิตภัณฑ์จาก Paula's Choices ซี่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงามระดับโลกมาผนวกกับนวัติกรรมในการรักษาอันทันสมัยที่สุดโดยไม่ต้องใช้การผ่าตัด คุณจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อคุณมาที่ New You Clinic คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกลับไป

ในขณะที่วิธีบำบัดรักษาด้วยเวชภัณฑ์โดยทั่ว ไปจะเน้นที่การแก้ไขตามอาการของโรคที่ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ทำให้ New You Clinic แตกต่างก็คือ เรามุ่งความสำคัญไปยังวิธีบำบัดรักษาและเวชภัณฑ์ในเชิงป้องกันมากกว่า เพื่อให้คุณเต็มเปี่ยมด้วยสุขพลานามัยและความสดชื่นแจ่มใสแข็งแรงอยู่เสมอ เราเลือกที่จะส่งมอบการบำบัดรักษาที่ออกแบบมาให้เหมาะกับคุณอย่างเฉพาะเจาะจง

About New You Clinic

New You Clinic is redefining the Beauty and Wellness Industry

คำมั่นต่อคุณค่าในงานของเรา

สำหรับเราแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ความต้องการของลุกค้า เราต้องการเป็นผู้จุดประกายแห่งความหวังและยกระดับวงการธุรกิจความงามและสุขภาพด้วยการส่งมอบให้แก่ลุกค้าของเราทุกท่านด้วยบริการและการบำบัดรักษาที่ดีที่สุดอันเกิดจากการผสมผสานวิธีปฏิบัติงานทางการแพทย์ ความรู้และการค้นคว้าวิจัยเข้าด้วยกัน

เราจะปฏิบัติต่อทุก ๆ ท่านซึ่งมาจากสังคมที่แตกต่างด้วยความเคารพ เกียรติ และความเท่าเทียม

เราจะยึดมั่นในมาตรฐานอันสูงสุดของความเป็นมืออาชีพ จริยธรรม และความรับผิดขอบส่วนบุคคล และคำนึงถึงคุณค่าของความไว้ใจที่ลุกค้าและพนักงานขององค์กรมีต่อเรา

เราจะพยายามเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ และส่งมอบผลลัพธ์และบริการที่เปี่ยมด้วยที่สุดและบริการด้วยความมุมานะและทุ่มเทจากบุคคลากรในองค์กรของเราทุกคน

 

Our Value Statement

คณะแพทย์ของ New You Clinic

พญ. กุสุมา คุณาวงษ์กฤต
แพทย์ผู้ดำเนินการ
นพ. โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช
แพทย์ผู้ปฏิบัติการ