Wellness

HEALTHY KNEE

ทรีทเม้นท์สำหรับแก้ไขปัญหาข้อเข่าเสื่อม ข้อเข่าฝืด ปวดเข่า มีเสียงในข้อเข่า การเปลี่ยนรูปร่างของข้อเข่า โดยไม่ต้องผ่าตัด

ทรีทเม้นท์นี้ช่วยลดอาการเจ็บปวดหัวเข่า และปรับปรุงความสามารถในการเดินของผู้สูงอายุ

SKIN & BODY NUTRIENTS

ทรีทเม้นท์ที่ให้สารที่เป็นอาหารผิวและสารบำรุงต่าง ๆ ที่ร่างกายต้องการ

เป็นทรีทเม้นท์ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายและส่งเสริมให้ร่างกายและผิวทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

CHELATON

ทรีทเม้นท์ที่ช่วยขจัดสารพิษ โลหะหนักที่สะสมอยู่ภายในร่างกาย

สารพิษโลหะหนัก คือ ภัยเงียบที่เรามองไม่เห็น ซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงในปัจจุบัน เนื่องจากโลหะหนักเหล่านี้แฝงอยู่กับ สิ่งแวดล้อม อาหาร และสิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันของเรา

ทรีทเม้นท์นี้เป็นการขจัดสารพิษออกจากหลอดเลือดหัวใจ การทำทรีทเม้นท์นี้จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองตีบ เบาหวาน มะเร็ง ภูมิแพ้ โรคความเสื่อม เป็นต้น

LIVER DETOX

ทรีทเม้นท์สำหรับผู้มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่จัด ดื่มสุราเป็นประจำ และผู้ที่รับประทานอาหารไม่ถูกหลักอนามัย (อาหารประเภทปิ้ง ย่าง) และสำหรับกลุ่มนักธุรกิจ ผู้บริหารที่ประสบกับภาวะเครียดอยู่เป็นประจำ หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ และมีสารพิษสะสมภายในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ตับต้องทำงานหนัก และนำไปสุ่การเกิดโรคและภาวะต่าง ๆ เช่น ตับอักเสบ ตับแข็ง ฝีในตับ โรคเบาหวานเป็นต้น